• ORGANIZATOR:    

Konkurs wiedzy olimpijskiej Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi 2019

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu miasta i gminy Kozienice do wytypowania drużyn, którzy wezmą udział w konkursie wiedzy olimpijskiej o Puchar Mistrza Olimpijskiego organizowanym przez Fundację Energia-Działanie, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach, Klub Olimpijczyka w Augustowie oraz Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START" Radom w ramach czwartej edycji kampanii społeczno-charytatywnej "Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi". Zapisy przez poniższy formularz przyjmowane są do 7 czerwca 2018r. do godziny 23:59.

15 czerwca 2019r. (sobota) w godz. 09:00 - 10:30
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach


Szkoła:
Dane zgłaszającego
Pełniona funkcja:
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Zawodnicy
# Imię Nazwisko Klasa Kontakt *
1
2
3
4
5
* w przypadku zawodników niepełnoletnich proszę podać kontakt do opiekuna prawnego

Uwaga

Wydrukowane i podpisane przez uczestników (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przedłożyć komisji konkursowej w momencie wejścia do sali.

Oświadczam, że przedłożyłem(am) powyższe załączniki uczestnikom zawodów/konkursu i zapoznałem(am) z ich treścią.